CRNOGORSKA PREDUZEĆA U 2017. PRIHODOVALA OKO 8,5 MILIJARDI EURA - 100 najvećih u Crnoj Gori

Projekat „100 najvećih u Crnoj Gori“ ušao je u završni, četvrti, mjesec kampanje u toku koje se pričalo o uspjesima, pozitivnoj poslovnoj praksi i urednom finansijskom izvještavanju, kao i o privrednom ambijentu i mogućnostima za njegovo unapređenje. Kruna projekta biće promocija najvećih i najuspješnijih kompanija u Crnoj Gori u 25 kategorija, koja će biti upriličena krajem mjeseca. Prije tog svečanog čina, BI Consulting obradio je podatke i pripremio preliminarne rezultate poslovanja crnogorskih preduzeća u 2017. godini, koji ukazuju da je prema predatim finansijskim izvještajima, poslovna 2017. bila znatno uspješnija od prethodne godine, čime se potvrđuju iznesene procjene o ostvarenom privrednom rastu.

Ukupni prihodi crnogorskih preduzeća u 2017. godini iznosili su skoro 8,5 milijardi eura, što je rast za oko 12 odsto u odnosu na godinu ranije. Za šest odsto povećan je i broj zaposlenih, pa je prosječan broj zaposlenih u kompanijama u 2017. bio veći od 120 hiljada. Kumulativni poslovni rezultat, odnosno dobit nakon oporezivanja na nivou cijele privrede, iznosio je oko 192 miliona eura, skoro tri puta više nego godinu ranije, kada je iznosio 66,7 miliona eura. 

Do trenutka obrade podataka, finansijske izvještaje predalo je 20.346 preduzeća, što je za oko tri odsto više nego u poslovnoj 2016. godini. Ukupne prihode veće od milion eura imale su 1.154 kompanije ili devet odsto više nego 2016. Pozitivan neto rezultat iskazalo je 8.987 kompanija ili njih 177 više nego prethodne godine. Navedeni podaci ne uključuju finansijski sektor (banke i osiguranja).

Gledajući pojedine djelatnosti, gotovo u svim oblastima ostvareno je poboljšanje ključnih parametara poslovanja u odnosu na prethodnu godinu. Izuzetak su Telekomunikacije, jer je u toj djelatnosti došlo do nastavka negativnog trenda iz prethodnih godina, pada ukupnih prihoda i ostvarene dobiti kompanija koje posluju u ovoj oblasti. Takođe, zbirno posmatrano, negativan kumulativni poslovni rezultat ostvaren je samo u tri u djelatnosti: Hotelijerstvo, Upravljanje nekretninama, kao i u oblasti pružanja Medicinskih usluga, pri čemu je u prve dvije gubitak manji nego prethodne godine. Ključni uzroci ukupnog negativnog poslovanja u ovom djealtnostima su značajna reprocjena imovine u jednom hotelskom preduzeću, kao i investicioni troškovi projekata (hotela i turističkih kompleksa) čija je realizacija još u toku. Sa izuzetkom tih, ne više od pet kompanija koje su iskazale negativan rezultat, svi parametri su pozitivni, tako da se može zaključiti da je i u ovim oblastima ogromna većina kompanija poslovala značajno bolje nego prethodne godine.

Detaljni pregledi i analize biće objavljene u Publikaciji ,,Poslovne novine – 100 najvećih u Crnoj Gori”. Rezervaciju publikacije moguće je izvršitipreko zvaničnog sajta projekta: www.100najvecih.me 

Projekat „100 najvećih u Crnoj Gori” realizuje se u partnerstvu sa Ministarstvom finansijaMinistarstvom ekonomije.

Pokrovitelj projektaje Societe Generale banka Montenegro, ekskluzivni partner Crnogorski Telekom, a specijalni partneri Delta City i Hilton Podgorica.

Event partner je Yellow event, a partneri MontefishArtemoniKlikovac.

Srebrni partneri projekta su: Matino, LukoilSecuritasNovi VolvoxSagaBraveraMPM,MegaprometLukaBarSincommerceNeregeliaMil-Pop, Montenomaks, Sigillum Co, Tehnomax,Ljetopis AutomotiveRadio difuzni centar i Via Paradiso.

Prijatelji projekta su: CerovoČikomHR PartnersNavar IncorporatedHome SystemsD Photo Trade, 2BI, Merkator-CG, OkovMI Goranović, Lukana, Beppler & JacobsonETG grupaComtradeKimTec,

Atena-Bohor,Luka Kotor, Nikšićki mlin, Vukšić, Gorenje, Entext, Drvomont,Tringi Mezon, dok je tehnički partner Montimprex.

Medijski partnerisu bankar.meDRSPrva tvDan i Arhimed, a medijski prijatelji RTCGElmagMinai ekonomist.me.

Podatke za rangiranja obezbjeđuje BI Consulting, a organizator projekta je BI Communication.

I pričajmo o uspjesima!