mart 2019 - 100 najvećih u Crnoj Gori
RAST BROJA PREDUZEĆA REGISTROVANIH U CRNOJ GORI

RAST BROJA PREDUZEĆA REGISTROVANIH U CRNOJ GORI

Broj mikro, malih, srednjih i velikih preduzeća registrovanih u Crnoj Gori bilježi rast.  ,,U 2016. u Crnoj Gori bilo je registrovano 18.203 mikro preduzeća, dok je taj broj u 2017. iznosio 19.744, što je 8,5% više. Broj malih preduzeća je u istom periodu sa...