RAST BROJA PREDUZEĆA REGISTROVANIH U CRNOJ GORI - 100 najvećih u Crnoj Gori

Broj mikro, malih, srednjih i velikih preduzeća registrovanih u Crnoj Gori bilježi rast.  ,,U 2016. u Crnoj Gori bilo je registrovano 18.203 mikro preduzeća, dok je taj broj u 2017. iznosio 19.744, što je 8,5% više. Broj malih preduzeća je u istom periodu sa 1.323 porastao na 1.427, što je rast od 8%. Kada govorimo o srednjim preduzećima, rast iznosi 5,7%, jer ovih preduzeća u 2016. bilo 175, a godinu dana kasnije 185. Na kraju, imamo rast i velikih preduzeća i to od 14,3%. Naime, imali smo 35 registrovanih velikih preduzeća u Crnoj Gori u 2016, a 40 u 2017. godini“, saopšteno je  iz analitičkog sektora ,,100 najvećih u Crnoj Gori”. Podaci za 2018. godinu biće dostupni nakon predaje finansijskih izvještaja za tu godinu.