Kvantifikacija uticaja pandemije na poslovne rezultate 2020. - 100 najvećih u Crnoj Gori

Analizirajući zvanične finansijske izvještaje predate do 5. aprila 2021. godine, vodeći crnogorski provajder bonitetnih informacija BI Consulting je za potrebe projekta „100 najvećih u Crnoj Gori 2021” uradio prvu nezvaničnu kvantifikaciju uticaja pandemije na poslovne rezultate crnogorskih preduzeća u 2020. godini.

Analiza pokazuje da je u 2020. godini ukupan pad prihoda crnogorskih preduzeća u odnosu na 2019. godinu nešto preko 15 odsto, da je većina oblasti djelatnosti zabilježila pad, a da su samo dvije oblasti djelatnosti zabilježile blagi rast.

Pojedinačno, po oblastima djelatnosti, prema očekivanju, najveću štetu su pretrpjeli turistički i ugostiteljski sektor (oblast Usluge smještaja i ishrane), u prosjeku nešto preko 55 odsto, a odmah zatim sektor Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 39 odsto, kao i oblast Upravljanje nekretninama – 25 odsto. Takođe, loši rezultati turističke sezone i izostanak sezonske potrošnje, indirektno su izazvali pad prihoda i u drugim povezanim sektorima, a među njima značajan pad od preko 15 odsto prihoda u oblasti Trgovine, koja je i najznačajnija oblast poslovanja u Crnoj Gori, kako po broju preduzeća tako i po realizovanim prihodima (oko 3,4 mlrd eura, odnosno oko 40 odsto).

Oblasti koje su ostvarile rast tj. pretrpjele najmanju štetu, su oblast Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija nešto ispod četiri odsto, kao i oblast Zdravstvene i socijalne zaštite nešto preko jedan odsto.

,,Gledajući uticaj krize u odnosu na veličinu preduzeća, analiza pokazuje da su sa najvećim minusom poslovala mikro preduzeća, koja su zabilježila agregatni pad prihoda preko 25 odsto, dok su mala, srednja i velika preduzeća pretrpjela pad u rasponu od 12 do 13 odsto. Imajući na umu da je mikro segment ujedno i najosjetljiviji dio crnogorske privrede, vjerujemo da je to jasan signal nadležnim institucijama da će tom segmentu biti potrebna značajna podrška da bi se održao i preživio krizu”, rekao je izvršni direktor i osnivač BI Consultinga, Ratko Nikolić.

Uticaj krize po opštinama u značajnoj mjeri zavisi od strukture privrede u tim opštinama i izloženosti granama koje su pretrpjele najveće gubitke.
S tim u vezi, bilo je i očekivano da će opštine koje više zavise od turističkog sektora imati i lošije rezultate.

Tako su najveći pad zabilježila preduzeća u opštinama Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat, koje su
zabilježile pad od preko 30 odsto, pa čak i do 40 odsto prihoda.

Analiza nije konačna jer svi finansijski izvještaji još nijesu predati, ali jeste vrlo indikativna, obzirom da uključena preduzeća ostvaruju preko 90 odsto ukupnog prometa roba i usluga.