Provjera rangiranja na osnovu poslovanja u 2020. biće dostupna od 30. aprila 2021. godine.

© BICOMMUNICATION D.O.O.