ISPRAVAN BILANS OSNOV RANGIRANJA U ,,100 NAJVEĆIH“ - 100 najvećih u Crnoj Gori

Da bi preduzeće bilo rangirano u nekoj od 25 kategorija ,,100 najvećih“ potrebno je da ispunjava kriterijume i uslove definisane projektom, kao i da na vrijeme preda uredno popunjene finansijske izvještaje.

Projekat ,,100 najvećih u Crnoj Gori” realizuje se u saradnji sa Ministarstvom finansija, Ministarstvom ekonomije, uz podršku Privredne komore i uz pokroviteljstvo Societe Generale banke Montenegro. Na osnovu jasnih i javno dostupnih kriterijuma vrši se rangiranje najuspješnijih crnogorskih preduzeća koja se objavljuju u publikaciji ,,Poslovne novine-100 najvećih u Crnoj Gori“ u maju. Interesovanje za projekat i samo rangiranje je veliko i organizatori ističu da se rangiranje vrši samo i isključivo na osnovu uredno predatih i tačno popunjenih bilansa.

,,Mnogo klijenata nas je kontaktiralo pitajući kako se prijavljuje za rangiranje. Jedini način da preduzeće uđe u obzir da bude rangirano je da na vrijeme preda ispravne finansijske izvještaje. Analizu podataka i rangiranje obavlja naš analitički parter, BI Consulting. Pored blagovremeno predatih i uredno popunjenih bilansa, uslov za rangiranje je i da preduzeće ispunjava kriterijume i uslove koji su javno dostupni na našem sajtu www.100najvećih.me“, kazala nam je Ljiljana Burzan Nikolić, direktorica projekta ,,100 najvećih u Crnoj Gori“.

Organizatori napominju da je iskustvo pokazalo da nije mali broj preduzeća koja predaju bilanse u uvjerenju da je sve ispravno popunjeno, pa se ispostavi da to nije tako, što to preduzeće automatski eliminiše kao potencijalnog rangiranog u ,,100 najvećih u Crnoj Gori“. Stoga su ove godine uveli mogućnost provjere ispravnost bilansa jednostavnim popunjavanjem upita na sajtu www.100najvećih.me.

,,U želji da što veći broj preduzeća dobije šansu da budu rangirana u nekoj od 25 kategorija ,,100 najvećih“, pružamo mogućnost provjere predatih bilansa. Naime, dovoljno je popuniti aplikacionu formu koja se otvara klikom na dugme ,,Kontaktirajte nas“ na našem sajtu www.100najvećih.me i naša analitička služba će poslati povratnu informaciju“, poručuje Burzan-Nikolić.

Organizatori projekta podsjećaju da će nakon predaje poslovnih knjiga za 2018. godinu, crnogorske kompanije koje zadovoljavaju kriterijume biti rangirane po prihodima, dobiti i broju zaposlenih i to u okviru mikro, malih, srednjih i velikih preduzeća. Pored navedenih rangiranja, u okviru projekta će se rangirati i nagraditi po prihodu i najveće kompanije u zavisnosti od djelatnosti, ukupno 12 djelatnosti, a biće dodijeljena i posebna nagrada za kompaniju koja u posljednje tri godine bilježi konstantan rast po broju zaposlenih, ukupnom prihodu i neto dobiti.