Kriterijumi - 100 najvećih u Crnoj Gori

KRITERIJUMI

za rangiranje privrednih društava u projektu „100 najvećih u Crnoj Gori“:

Za rangiranje „100 najvećih u Crnoj Gori“ uzimaju se u obzir:

 • sva privredna društva (KD, OD, DOO i AD) registrovana u Crnoj Gori,
 • koja posluju minimum tri godine, imaju najmanje tri zaposlena (osim u pregledima po djelatnostima),
 • imaju najmanje 100.000 eura kapitala, za mikro preduzeća najmanje 50.000 eura kapitala, u pregledima po djelatnostima najmanje 10.000 eura kapitala,
 • koja su predala ispravan finansijski izvještaj za prethodnu godinu
 • nijesu bila na listama blokiranih u zadnjih 12 mjeseci, sa blokadom u trajanju duže od jednog dana,
 • nijesu bili na crnim listama Poreske uprave CG posljednjih 12 mjeseci ili uredno realizuju ugovoreni reprogram
 • koja ostvaruju rezultat u kontinuitetu (ne uzimaju se u obzir rezultati za koje se može utvrditi da su ostvareni jednokratnim poslovnim poduhvatima ili knjigovodstvenim operacijama),
 • koja nijesu upisana u kaznenu evidenciju,
 • iz izbora za najvećeg poslodavca isključene su agencije registrovane za iznajmljivanje zaposlenih,
 • nijesu registrovani za djelatnost 9200 „Kocka i klađenje” ni indirektno povezani sa subjektima iz ove djelatnosti.

KATEGORIJE I PRIZNANJA

A) 12 priznanja u rangiranju po segmentima

Rangiranja po 100 najvećih (osim u kategoriji velikih, u kojoj će biti uključeno svako veliko preduzeće) će biti vršena u zvaničnim kategorijama (klasifikacija u skladu sa Zakonom o računovodstvu):

 • Mikro preduzeća
 • Mala preduzeća
 • Srednja preduzeća
 • Velika preduzeća (koliko ih bude)

A u svakoj kategoriji biće nagrađene prvorangirane kompanije po:

 1. Po prihodu
 2. Po neto-dobiti
 3. Po broju zaposlenih

B) 12 priznanja u rangiranju po djelatnostima
Po djelatnostima će biti rangirano po top 20 – 30 kompanija po prihodu, samo u trgovini, najbrojnijoj, top 50:

 1. Trgovina ukupno (oblast djelatnosti G, osim: farmacije (4646, 4773), trgovine naftom i naftinim derivatima (4612, 4671,4730) i IT opremom (4651))
 2. Hotelska industrija (šifra djelatnosti: 5510)
 3. Poslovanje sa nekretninama (oblast L)
 4. Revizorske i računovodstvene usluge (šifra djelatnosti: 6920)
 5. Građevinarstvo (oblast F, osim šifre 4222, plus šifre iz oblasti C – Prerađivačke djelatnosti_ 2351, 2352, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2369, 2370 i B – Vađenje rude i kamena 0811, 0812)
 6. Proizvodnja hrane i pića (Djelatnost A i Šifre djelatnosti od 1011 do 1107)
 7. Proizvodnja i prerada (osim hrane i pića): šifre djelatnosti sve iz sektora B – ( osim 0811, 0812), C, osim sektora 10 i 11 (proizvodnje hrane i pića), šifri 2110, 2120 (farmacija) i proizvodnje vezana za građevinu (šifre: 2351, 2352, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2369, 2370).
 8. Telekomunikacije (šifre djelatnosti: 6110,6120,6130,6190,4222)
 9. IT sektor (šifre djelatnosti: 4651,6201,6202,6203,6209)
 10. Farmacija (proizvodnja i trgovina, na veliko i malo farmaceutskim proizvodima. Šifre: 2110, 2120, 4646, 4773)
 11. Promet nafte i derivata (šifre djelatnosti: 4612, 4671, 4730)
 12. Medicinske usluge (oblast djelatnosti Q)

 

C) Najveće rastuće preduzeće – jedno priznanje
Kompanije koje posljednje tri godine u kontinuitetu ostvaruju rast prihoda, u posljednje dvije godine ostvaruju pozitivan neto-poslovni prezultat, sa istim ili većim brojem zaposlenih, biće posebno rangirane. Najveća od njih po prihodima biće nagrađena kao „Najveća rastuća kompanija”.