Žig "100 najvećih" - 100 najvećih u Crnoj Gori

ŽIG „100 NAJVEĆIH
U CRNOJ GORI“

Sve kompanije koje su rangirane u specijalnoj publikaciji „Poslovne novine-100 najvećih u Crnoj Gori” mogu dobiti pravo korišćenja Žiga „100 najvećih u Crnoj Gori“ što je i način da jasno i nedvosmisleno poruče klijentima, poslovnim partnerima i društvenoj zajednici da pripadaju grupi najznačajnijih kompanija u Crnoj Gori.
Kontaktirajte nas za više informacija.

Da li je Vaše preduzeće
rangirano u Publikaciji
100 najvećih u Crnoj Gori 2021.