RAST BROJA POSLOVNIH SUBJEKATA KOJI SU PREDALI FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE - 100 najvećih u Crnoj Gori

U posljednje četiri godine bilježi se rast broja poslovnih subjekata koji su predali finansijske izvještaje.

2014. godine taj broj je iznosio 17.308, a godinu kasnije 18.966, što je povećanje od 9,6%.

2016. smo imali 20.136 poslovnih subjekata, odnosno povećanje broja preduzeća koja su predala finansijske izvještaje od 6,2% u odnosu na prethodnu godinu.

Rast je zabilježen i u godini koja je slijedila, tako da 2017. imamo 21.396 preduzeća, odnosno rast od 6,3%.

Konačno, u 2018. smo imali 24.333 poslovna subjekta i povećanje od 13,7%.

“Nakon predaje finansijskih izvještaja 31. marta, imaćemo podatke i za 2019. godinu“, saopštavaju iz analitičkog sektora 100 najvećih u Crnoj Gori.